Menu

  DŮLEŽITÉ INFORMACE A RADY PRO VÁS

  MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDŮ


  NA INTERNETU - na stránkách www.ck-apollon.cz je možno provést ON-LINE rezervaci, která bude potvrzena pracovníkem CK APOLLON a na jejím základě Vá vyhotovíme smlouvu o zájezdu. Stačí jen překontrolovat údaje, podepsat, naskenovat a zaslat na e-mail rezervace@ck-apollon.cz.

  E-MAIL - na e-mail rezervace@ck-apollon.cz zašlete svůj požadavek a my Vám rádi pomůžeme s výběrem a objednáním dovolené.

  TELEFONICKY - s Vašimi dotazy se můžete na nás obracet telefonicky na čísle 777 571 108. Kontaktovat nás také můžete na ON-LINE chatu ZOPIM.

  OSOBNĚ - návštěvou naší kanceláře v Brně nebo některé z agentur v místě Vašeho pobytu.

   

  PLATBA ZÁJEZDU

  Zájezd je možné zaplatit v hotovosti, bankovním převodem, dárkovými poukazy nebo poukázkami. Na vybrané zájezdy a po ověření v CK akceptujeme platbu těmito druhy poukázek: Sodexo, Edenred, Benefit Plus a Unišek+ 

   

  CESTOVNÍ DOKLADY potřebné k cestování

  K cestě do státu EU je možno použít mimo cestovního pasu i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Totéž platí při cestování busem do Řecka. Cizí státní příslušníci si musí tuto možnost ověřit na ambasádě navštíveného státu. Od 26.6.2012 musí mít každé dítě vlastní cestovní doklad.

   

  DELEGÁT

  V každém letovisku je klientům k dispozici česky či slovensky mluvicí delegát. Na informační schůzce Vás seznámí s pobytovým místem a jeho okolím, s nabídkou fakultativních výletů a s možností stravování. Také Vám doporučí a zajistí pronájem aut a skútrů. Je kdykoliv k zastižení na mobilním telefonu nebo v partnerské cestovní kanceláři a je připraven řešit Vaše akutní problémy, zejména zajištění lékařského ošetření. Kromě toho si stanovuje termín schůzek, na kterých s ním můžete řešit Vaše případné požadavky. Delegát není klasickým průvodcem, není s Vámi každý den a není ubytován na stejném místě jako Vy. Delegát může být také společný pro několik různých hotelů a několik letovisek.

   

  PRAKTICKÉ INFORMACE

  Příjezd a odjezd z místa pobytu - autobusy obvykle přijíždějí do přímořských destinací v brzkých ranních hodinnách. Konkrétní čas odjezdů autobusů zpět do ČR se vždy odvíjí od času příjezdu nové skupiny a rozhodnutí dopravce. První a poslední den pobytu je určen na ubytování, opuštění ubytování a přepravu. Brzký ranní, pozdní večerní či noční přílet / odlet, změna letového času, pozdní příjezd autobusu apod. nemůže být považováno za zkrácení dovolené a nemůže být předmětem případné reklamace. Ubytování je zpravidla poskytováno první den pobytu od 14:00 hod., opuštění ubytování pak v den odjezdu v cca 09:00 hod. Konkrétní časy spolu s informacemi kam uložit zavazadla, sdělí na místě delegát.


  Ubytovací kapacity jsou popsány na webových stránkách v detailu ubytování. Ručníky a toaletní potřeby je většinou nutno vzít s sebou (mimo hotelů). Úklid pokojů (studií, apartmánů,...) si v průběhu pobytu provádí obvykle klienti sami (mimo hotelů). Povlečení je součástí vybavení a mění se obvykle pouze při střídání turnusů. 

  Upozorňujeme, že v Řecku je od ledna 2018 nově zavedena místní pobytová taxa. Pobytová taxa je placena klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci hotelu, majitele ubytování či u delegáta. Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:   0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií

                                                                                                                                  0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely

                                                                                                                                  1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely

                                                                                                                                  3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely

                                                                                                                                  4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely


  Fakultativní výlety jsou nabízeny našim zákazníkům v místě pobytu delegáty a platí se hotově v Eurech (místní měně). Výlety nejsou organizovány naší CK, všechny případné rozpory či vady těchto výletů musí být vyřešeny na místě. V ceně výletů není zpravidla zahrnuta strava, nápoje a vstupy do památek. Nevyužitou stravu zahrnutou v ceně zájezdu nelze nahradit. Hoteliéři nemají povinnost připravovat pro klienty balíčky. Z důvodu nepříznivého počasí, nedostatečného počtu účastníků apod. mohou být výlety zrušeny.


  Údaje, informace, termíny a ceny uvedené na webových stránkách a dalších propagačních materiálech cestovní kanceláře APOLLON s.r.o. byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jejich zpracování, vč. směnného kurzu CZK k EUR a USD a aktuální ceně leteckého paliva a motorové nafty, použitých pro kalkulaci cen. CK APOLLON s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby publikovaných informací, termínů a cen. Závazné pro cestovní kancelář i zákazníky jsou pouze podmínky a ceny sjednané ve Smlouvě o zájezdu a potvrzené pracovníkem cestovní kanceláře APOLLON s.r.o.


  V průběhu roku může CK získávat nové informace nebo zaznamenávat různé změny ze strany dopravců, ubytovatelů a obchodních partnerů. Tyto změny jsou postupně zanášeny do informací poskytovaných na webových stránkách www.ck-apollon.czZávazné jsou však pouze informace uvedené na Smlouvě o zájezdu a potvrzené pracovníkem CK APOLLON.


  Upozorňujeme zákazníky, že z důvodu změny kurzu USD či EUR k CZK může dojít ke změně ceny zájezdu – konkrétní způsob výpočtu případného příplatku včetně výpočtu palivových příplatků u autokarových a leteckých zájezdů je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách cestovní kanceláře APOLLON s.r.o., které jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu stvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s jejich ustanoveními).


  Všechny speciální požadavky a přání klientů (např. výhledy z pokojů, umístění jednotlivých pokojů v hotelu, usazení v autobuse – místenky) jsou zpoplatněny a musí být uvedeny na Smlouvě o zájezdu formou příplatku, jinak na ně nebude brán zřetel. Zákazníci uvedení na jedné Smlouvě o zájezdu budou vždy usazeni pohromadě, z tohoto důvodu nemusí mít připlaceny místenky. Zasedací pořádek tvoří zpravidla pracovník CK a není možné jej měnit po již započaté jízdě autobusu. Místenky lze objednat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zájezdu.


  Všechny slevy a výhody musí být uplatněny při podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být na této smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu nebo přání klienta nelze uplatňovat dodatečně po podpisu Smlouvy o zájezdu.


  V pokynech na cestu naleznete veškeré potřebné informace včetně přesných časů odjezdů autobusů, odletů a svozů. Komplexní odbavení zasíláme standardně elektronickou poštou na e-mailovou adresu klientů nebo prodejce. Pokud by zákazníkovi z nějakého důvodu nebyly  pokyny doručeny (např. z důvodu chybných kontaktních údajů ve Smlouvě o zájezdu), je nutné si pokyny vyžádat. Prosíme, aby zákazníci uváděli ve smlouvě aktuální kontakty, pokud možno více možných kontaktů. Při doplatku zájezdu prosím zkontrolujte aktuálnost uvedených údajů. Komplexní odbavení obsahuje pokyny na cestu, voucher, informace o váhových limitech zavazadel a případný doklad o cestovním pojištění (pokud je pojištění sjednáno na Smlouvě o zájezdu). Celé odbavení si vytiskněte, slouží Vám pro odbavení v autobuse, na letišti a k čerpání ubytovacích služeb. Kartu pojištění zasílanou také v komplexním odbavení, je možné použít pro všechny pojištěné zákazníky, není proto nutné jí tisknout vícekrát. V případě, že máte zájem zaslat pokyny na cestu klasickou poštou, rádi Vám vyhovíme (služba je zpoplatněna částkou 60 Kč).


  U připojení k Wi-Fi negarantujeme, že signál připojení bude ve všech částech hotelu (ubytovací kapacity) stejný. Signál Wi-Fi nemusí být k dispozici na všech pokojích.


  Věnujte pozornost důležitým informacím ve Všeobecných obchodním podmínkách cestovní kanceláře!